Målsättning

Wizos mål är att:

  • Öka kvinnors, barns, ungdomars och äldres välfärd i Israel
  • Förbättra kvinnornas status i Israel, skydda deras rättigheter och öka deras engagemang i det offentliga livet
  • Överbrygga sociala och kulturella skillnader i det israeliska samhället och därigenom höja livskvalitén för familjer i missgynnade områden
  • Stärka banden mellan Israel och judar i övriga världen
  • Stärka judiska församlingar runt om i världen
  • Bibehålla judiska traditioner.
  • Allt arbete sker med frivilliga insatser

Comments are closed.