Historik

Wizo – Women´s International Zionist Organization – är en opolitisk organisation som grundades i London 1920.
Det område som tidigare var under brittiskt mandat och nu är staten Israel, saknade institutioner för omsorg och utbildning av kvinnor, barn och ungdomar. Wizo tog på sig dessa uppgifter och organisationen utvecklades och växte snabbt i flera länder. I Sverige grundades Wizo 1931 i Göteborg, 1933 i Stockholm och 1936 i Malmö.
Efter andra världskriget gjorde Wizo stora insatser för att hjälpa överlevande judar. 1948, när staten Israel bildades, anpassades insatserna till de nya förutsättningarna, däribland massimmigrationsvågor. Idag har Wizo omkring 250 000 medlemmar i 50 länder, nu även i det forna östblocket. I Israel finns totalt 800 institutioner som stöds av Wizo. Det senaste tillskottet är en skola i Jerusalem med utbildning i politiskt ledarskap för judiska och arabiska kvinnliga akademiker. Cirka 73 000 barn går på dagis, fritis och skolor i Wizos regi. Wizo driver även flera kvinnohus där unga kvinnor från svåra förhållanden kan få hjälp.
Många äldre har glädje av Wizos cirka 100 pensionärsklubbar. Ett stort antal kvinnor i Sverige har under drygt 60 år känt stor glädje av att bidra till en dräglig tillvaro för i första hand barn, kvinnor och äldre. Tidigare träffades medlemmarna mest hemma hos varandra, medan arbetet idag är mera varierat och utåtriktat.

Wizos internationella status

Svenska Wizo är medlem i Riksdagens jämställdhetsråd. Europeiska Wizo har officiell status som NGO (non governmental organization) i European women´s Lobby. Världswizo har officiell status som NGO i FN och FN:s organisationer ECOSOC och UNICEF.

Comments are closed.