Internationell verksamhet

Wizo har följande verksamhetsområden:

  • Daghem och förskolor
  • Yrkesvägledning för ungdomar och kvinnor
  • Fritidshem
  • Familjerådgivning
  • Kvinnohus
  • Telefonlinjer med hjälp och rådgivning till misshandlade kvinnor och barn
  • Mottagande och integrering av invandrare
  • Biblioteksverksamhet och vandringsbibliotek med böcker på nio språk
  • Beit Heuss vilohem och rehabiliteringscenter med dagliga seminarier för ensamma mödrar, unga nygifta par, nya invandrare, mödrar i stora familjer, missbrukare etc
  • Äldreomsorg med klubbar och dagcenter

Comments are closed.