WIZO Sverige

Årsberättelse för
WIZO Malmö 2023

Malmö 11 februari 2024

WIZO Malmö hade 128 medlemmar den 31 december 2023.

Under verksamhetsåret 2023 har ett ordinarie årsmöte hållits samt sex protokollförda styrelsemöten.

Styrelsen bestod under året av följande ledamöter:

Ordförande:                       Lulu Gellberg
Vice ordförande:                Victoria Lazer
Kassör:                              Maria Dybdal
Vice kassör:                       Vakant
Sekreterare:                        Madeleine Stein
Vice sekreterare:                Vakant
Festkommittéansvarig:      Simcha Sabbah
Medlemsansvarig:             Bella Danowsky
Ledamot:                           Ida Wapner
Valberedning:                    Siw Kornfält             
                             Kerstin Flamholc
Revisor:                             Harris Levy
Diplom, kort, mm:            Mariola Cressy

Aktiviteter 2023

Kvällen för vårt ordinarie årsmöte den 27 februari, inleddes med föredraget ”Israelisk advokat i välfärdens tjänst” med församlingens rabbinessa, Shir Gesundsheit. Hon berättade levande om några av alla de fall hon arbetat med som advokat för Israels välfärdsministerium, fall där hon hjälpt många barn, unga och familjer till ett bättre liv, undan våld, missbruk och dysfunktionella förhållanden.

På Moderna Muséet i Malmö öppnades en utställning med verk av den tysk-judiska konstnärinnan Lotte Laserstein. WIZO Malmö ordnade en uppskattad guidad visning av utställningen den 24 maj.

Liksom tidigare år, genomförde Rosengruppen den mycket omtyckta Rosendagen inför Rosh Hashana. Beställningar av rosor gjordes dels lokalt via epost eller telefon, dels online via WIZO:s webbshop.

Även i år såldes strax över 100 buketter, vilket gav ett välkommet tillskott till WIZO-kassan. Stort tack till såväl tjejerna i Rosengruppen, som till alla beställare!

Ett planerat föredrag med Malin Thor Tureby den 25 oktober fick tyvärr ställas in på grund av sjukdom. Föredraget flyttades till 2024.

Den 21 november bjöd vi in till det ytterst aktuella ämnet ”Hur hanterar skolan konflikten mellan Israel och Palestina?” I Malmö har en lärarhandledning med stort faktamaterial tagits fram för undervisning om Israel-Palestinakonflikten.

Föredragshållare var två av upphovsmännen, Björn Westerström, medarbetare vid Malmö skolförvaltnings avdelning för pedagogisk inspiration samt Anders Persson, välkänd forskare och expertkommentator om Israel-Palestinakonflikten. Kvällen blev mycket välbesökt och gav upphov till många frågor.

Insamlingar

Mottagandet av ukrainska flyktingungdomar har medfört en stor ekonomisk ansträngning för WIZO i Israel. Våra insamlingar till WIZO:s insamlingsfond för ukrainska barn och ungdomar har därför fortsatt.

Omedelbart efter den grymma attacken av Hamas mot Israel den 7 oktober, startade WIZO Sverige en akutinsamling till hjälp för WIZO:s fortsatta insatser under kriget. Förutom att upprätthålla sina samhällsviktiga insatser, som fortsatt daghems- och skolverksamhet, arbetar WIZO också med bland annat stöd till soldatfamiljer, till dem som tvingats evakueras inne i Israel och till anhöriga till offer och gisslan från den 7 oktober.

Inför Chanucka gjorde vi även en speciell insamling till WIZO:s 600 dagisbarn, kallad Ge en bokgåva till Chanucka.

Tack till alla som hittills stött insamlingarna! Akutinsamlingen ”Israel under attack” pågår fortfarande och alla bidrag, små, som stora, gör skillnad!

Ekonomi

Behovet av ekonomisk hjälp till WIZO i Israel har under året varit mycket stort på grund av det pågående kriget i Gaza. Styrelsen beslöt därför att skicka större delen av WIZO Malmös sparade kapital till Israel, där pengarna gör behövlig nytta. Detta innebär emellertid att vi endast har ett mycket litet kapital kvar. De intäkter vi får genom medlemsavgifter, inträden, bridgeavgifter och gruppbidrag, samt köp av kort, diplom och rosor hjälper till viss del att fylla på kontot, men är långt ifrån tillräckligt för att vi ska kunna uppfylla detta års kvota.

Om vi i WIZO Malmö ska kunna fortsätta skicka bidrag till Israel som vi brukar, är därför behovet av generösa gåvor, donationer och testamentsgåvor mycket stort.

Vi hoppas att våra medlemmar med hjärta för WIZO och Israel vill och kan hjälpa till och bidra extra mycket.

Kommunikation med medlemmarna

WIZO Sveriges digitala nyhetsbrev har under året varit huvudsaklig kommunikationskanal till våra medlemmar, kompletterat med WIZO Malmös eget digitala medlemsbrev.

Därutöver används bland andra WIZO Sveriges facebooksida WizoSverige, www.facebook.com/WizoSverige, WIZO Sveriges Instagram-konto, www.instagram.com/wizosverige samt några lokala facebook-grupper, liksom Malmöförsamlingens intranät och församlingens nyhetsbrev Malmeloshn.

WIZO Sveriges webbplats www.wizo.se är självklart en viktig kanal. Här finns bland annat länkar till WIZO Sveriges och World WIZO:s facebooksidor.

Diplom, kort och fadderbarn

Beställning av dagar, diplom och kort görs liksom tidigare hos Mariola Cressy, via den särskilda epostadressen diplom.malmo@wizo.se eller via telefon på kvällstid till Mariola.

Diplom och kort beställs även enkelt online i webbshopen på www.wizo.se

Under året har WIZO fått två nya vackra kondoleanskort i sitt sortiment.

Styrelsen tackar alla som under året stöttat WIZO och därmed glatt mottagarna genom att köpa kort och diplom.

Vi tackar dessutom Mariola varmt för hennes utmärkta och viktiga arbete!

Fadderbarnsverksamheten kallas numera Sponsor a Child. Bidragen kanaliseras via vårt vanliga bankgiro- eller Swishkonto och vi tackar alla givare för stödet!

Övrigt arbete

Malmös representanter i WIZO Sveriges federationsstyrelse var under året Lulu Gellberg, Victoria Lazer och Bella Danowsky, med Madeleine Stein som suppleant. De har deltagit i flera digitala styrelsemöten via Zoom. Till WIZO Sveriges fysiska årsmöte i Stockholm reste Ida Wapner och Bella Danowsky.

Årets europeiska WIZO-konferens hölls i Oxford, men inga svenska delegater deltog.

Stort och varmt tack

Styrelsen tackar alla medlemmar för ert viktiga stöd under året. Alla gåvor och köp går oavkortade till WIZO:s verksamheter i Israel. Tusen tack!

För styrelsen i WIZO Malmö,

Lulu Gellberg, ordförande
Bella Danowsky, medlemsansvarig