WIZO Sverige

Nästan 50 ukrainska ungdomar hittills
till WIZO:s ungdomsbyar och fler är på väg

Under första veckan i maj tog ungdomsbyn WIZO Hadassim emot sin tjugoandra unga flykting från Ukraina och väntar ytterligare tre under veckan.

Samtidigt har ungdomsbyn WIZO Nahalal tagit emot 23 ungdomar och väntar ytterligare en. Vår tredje ungdomsby med Naale-progam, WIZO Nachlat Yehuda, väntar nu sina första unga flyktingar. Här kommer totalt 25 ungdomar att beredas en trygg plats.

Ungdomarna har så smått börjat finna sig tillrätta i sina nya omgivningar. Gina Aleph är chef för WIZO Nahalal. Hon berättar att ungdomarnas dagar nu fylls av olika aktiviteter utöver skolan. De får arbeta på fälten i ungdomsbyns jordbruksprogram och lära sig ta hand om ungdomsbyns hästar och andra djur.

Pojke med katt i famnen

Redan en halv miljon
shekel insamlade

Världens WIZO-federationer har svarat snabbt och givmilt på uppmaningen att skänka pengar till WIZO:s insamlingsfond för ukrainska barn och ungdomar. Hittills har över en halv miljon shekel samlats in, vilket WIZO varmt tackar alla givare för.

Pengarna har redan kommit till nytta. Ett tvåveckors introduktionsläger har ordnats för de ukrainska ungdomarna, personal har vidareutbildats på olika sätt, och inköp har gjorts av datorer, kläder och annan utrustning som ungdomarna behöver. Dessutom får de psykologiskt och socialt stöd, liksom massor av den kärlek, värme och omtanke, som de är i så stort behov av.

Mer behövs

Men mer pengar behövs. Fler ungdomar anländer. Unga flickor och pojkar i 14 – 15 års åldern, utan ägodelar och som är traumatiserade av sina upplevelser. De har hemlängtan, saknar sina familjer, sina vänner, rummet därhemma, sitt husdjur, sina personliga saker och mest av allt sina pappor, som kämpar i kriget.

Förutom värdsliga ting, behövs mer ukrainsktalande professionell hjälp av exempelvis psykologer och socialarbetare.

Två händer under Ukrainas karta och text WIZO:s insamlingsfond

Ditt bidrag gör skillnad!

Skänk en gåva till bg 855-9288 eller Swish 123 258 74 42.

Märk inbetalningen med ditt namn och ”Ukraina”.

Tack på förhand för ditt stöd för WIZO:s fortsatta arbete för de ukrainska ungdomarna!

WIZO Sverige
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.

WIZO Sverige

Pesachmat till behövande
– nyhetsbrev inför Pesach

Insamling Mat på bordet och pojke som äter

WIZO:s arbete i Israel har dragit igång med full kraft. Dels med de ensamkommande ukrainska barnen och ungdomarna, dels med flyktingfamiljerna som kommer med eller utan barn. Arbetet som väntar, omfattar inte bara kläder, och skolgång, utan gäller så mycket mer.

Alla som kommer, har varit med om traumatiska upplevelser och behöver stöd och hjälp, kanske för lång tid framåt. De behöver husrum, mat för dagen och även arbete.

Allt sådant jobbar WIZO med, i samarbete med de israeliska myndigheterna. Ett oförutsett arbete förstås. Ett arbete som behöver finansieras. Därför har World WIZO startat en global insamlingsfond till förmån för de ukrainska barn och ungdomar som WIZO tar hand om.

Mer om både insamlingsfonden och mottagandet av ukrainska flyktingar kan du läsa i vårt nyhetsbrev inför Pesach, där vi också gör en kampanj för att hjälpa både fattiga familjer och flyktingfamiljer med mat på bordet inför Pesach.

Vi tackar på förhand för ditt stöd! Använd gärna QR-koden till höger på denna sida för att skänka din gåva.

Läs nyhetsbrevet via denna länk!

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns under rubriken Mediakanaler/
Nyhetsbrev/Svenska nyhetsbrev.

Får du inte nyhetsbrevet i din epostlåda?

Prenumerera kostnadsfritt via den blå prenumerationsknappen uppe till höger på denna sida.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.

WIZO Sverige

Vad gör WIZO för Ukraina?

Läs vårt extra nyhetsbrev med anledning av kriget i Ukraina. WIZO:s arbete startar när traumatiserade judiska ukrainska barn och ungdomar kommer till Israel från Ukraina. Då börjar det riktiga och viktiga arbetet. WIZO hjälper självklart dessutom de 68 ukrainska ungdomar som redan finns i våra ungdomsbyar i Israel.

Läs nyhetsbrevet via denna länk.

Bidra till WIZO:s arbete med en gåva till Swish 123 258 74 42 eller bg 855-9288. Eller använd QR-koden till höger på denna sida.
Vänligen ange Ukraina och ditt namn.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns under rubriken Mediakanaler/
Nyhetsbrev/Svenska nyhetsbrev.

Får du inte nyhetsbrevet i din epostlåda?

Prenumerera kostnadsfritt via den blå prenumerationsknappen till höger på denna sida.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.

WIZO Sverige

WIZO tar hand om ukrainska ungdomar i Israel

Ukrainska ungdomar i Naaleh-programmet

Tre ungdomar på en gräsmatta

För närvarande bor och undervisas 68 elever från Ukraina i WIZO:s ungdomsbyar i Israel, inom det så kallade Naaleh-programmet.

Så här är de fördelade: 39 finns i WIZO Nachlat Yehuda, 18 i WIZO Nahalal och 11 i CHW Hadassim.

Naaleh är ett program som riktar sig till judiska tonåringar från hela världen. De som antas till programmet, kommer till Israel för att gå i skola och göra aliya. De får hjälp att integreras och bli israeliska medborgare.

De ukrainska ungdomar kom, liksom övriga i Naaleh-programmet, till Israel utan vare sig föräldrar eller familj, då dessa fortfarande är kvar i sina hemländer. Helt naturligt upplever framför allt de ukrainska ungdomarna stor stress och oro för sina familjer, vänner och sitt fädernesland. WIZO ger dem all form av psykologiskt, socialt och materiellt stöd. Stöd ges även till ungdomarna runt dem, då de är djupt berörda av vad deras kamrater går igenom.

Vi i WIZO kommer att fortsätta göra vårt yttersta, på varje möjligt sätt, för att hjälpa alla berörda ungdomar.

Flyktingar från Ukraina

Frågan har upprepade gånger ställts till World WIZO om vad vi gör för de ukrainska judiska flyktingar som vill åka till Israel.

World WIZO ber alla sina medlemmar och vänner tänka på att situationer där judar söker sin tillflykt i Israel, är den israeliska regeringens ansvar. Regeringen samarbetar med, och agerar, genom Jewish Agency och andra nationella eller statliga myndigheter. Icke-statliga organisationer, som WIZO, är inte självständiga aktörer i sådana sammanhang.

Med det sagt, är det emellertid helt klart att WIZO och våra institutioner står redo att hjälpa till på alla sätt. Så som exempelvis sker i det följande fallet med syskon till Naaleh-elever.

Vi har kontaktats angående två tonåriga syskon till ukrainska Naaleh-elever och samarbetar nu med utbildningsministeriet för att underlätta för de aktuella ungdomsbyarna att öppna sina armar, så att syskonen kan återförenas.

World WIZO
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.

WIZO Sverige

Årets första nyhetsbrev

Det har hänt en hel del i WIZO, både här i Sverige och i Israel. I årets första nyhetsbrev Senaste Nytt från WIZO, hittar du flera godbitar.

Där finns bland annat möjlighet att anmäla dig till Cinema WIZO – Women of Valor, med åtföljande diskussion den 9 februari. En dokumentärfilm om ultraortodoxa kvinnors kamp att få ställa upp som kandidater till Knesset.

Läs nyhetsbrevet via denna länk.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns under rubriken Mediakanaler/
Nyhetsbrev/Svenska nyhetsbrev.

Får du inte nyhetsbrevet i din epostlåda?

Välkommen att kostnadsfritt prenumerera på det via den blå prenumerationsknappen till höger på denna sida.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.

WIZO Sverige

En shabbat för gåvor

Se vår lilla video!

I kväll, den 4 februari, inleds Shabbat Truma. Judisk tradition lär oss att truma, frivilligt givande, är ett privilegium som ger lika mycket till givaren som mottagaren.

Ge en gåva till WIZO:s daghem i Israel, bg 855-9288 eller Swish 123 258 74 42. Märk inbetalningen med ditt namn och ”Gåva”.

Använd gärna QR-koden i högra spalten för att smidigt swisha en gåva.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.

WIZO Sverige

Vi minns!

Förintelsens minnesdag den 27 januari är den internationella dagen för hågkomst av Förintelsen och dess sex miljoner mördade offer. Majoriteten av dessa var judar, vars enda ”brott” var, att de just var judar.

Allt färre av de som överlevde fasorna finns kvar bland oss. Men vi, som lever här och nu, får aldrig någonsin glömma, aldrig upprepa dessa brott mot mänskligheten.

Vi minns och vi håller minnet levande.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.

WIZO Sverige

Trädens nyår

Den 17 januari 2021 firas TuBishvat – trädens nyår. Unga och gamla i Israel hälsar våren genom att plantera träd och på det sättet bidra till ett bättre klimat. I WIZO:s daghem lär sig barnen om naturens kretslopp, sjunger, dansar och får plantera både träd och andra växter.

Trädet på den här bilden planterades av barnen på WIZO:s daghem i Akko häromåret, som tack till WIZO Sverige, för insamlingen och ombyggnaden av barnens lekplats.

WIZO Sverige önskar Chag Sameach – trevlig helg!
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.

WIZO Sverige

Gott nytt år 2022

Så har ännu ett år tagit slut och fortfarande finns Covid19 väldigt påtagligt i våra liv – både här hemma i Sverige och i övriga världen. I Israel kämpar befolkningen och regeringen vidare, liksom WIZO, som tack vare alla generösa bidrag fortsätter att sprida glädje och skapa bra möjligheter för Israels alla kvinnor, ungdomar och barn. Det arbetet är vi alla delaktiga i genom våra bidrag och vi kan, med rätta, känna oss stolta över resultaten!

Titta gärna på WIZO Sveriges och World WIZO:s facebooksidor längre ner här på hemsidan!

Vi önskar alla WIZO:s vänner och påhejare ett gott nytt år 2022 och hoppas på ett nytt, spännande och givande år!

WIZO Sverige
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.

WIZO Sverige

Israels nya lag mot mäns våld

WIZO drivande bakom ny lag i Israel

Israels parlament, Knesset, godkände den 13 december 2021 en banbrytande lag om mäns våld mot sina familjemedlemmar. Män, som belagts med kontaktförbud eller dömts för våld i nära relationer, ska dömas till obligatorisk psykologisk och beteendemässig behandling. Detta för att förhindra fortsatt våldsbeteende.

Lagen har initierats, skrivits och drivits av WIZO, som samarbetat med Knessets kommitté för främjande av kvinnor och jämlikhet mellan könen. Kommitténs ordförande, Aida Touma-Sliman, lade fram lagförslaget, som alltså nu antagits av Knesset.

Detta är ytterligare en fjäder i hatten för WIZO, som under alla sina 101 år funnits i framkant när det gäller att lyfta fram och och skydda kvinnor. Förra året antogs exempelvis ett annat av WIZO:s lagförslag av Knesset, nämligen lagen om lika lön för män och kvinnor.

Vi i WIZO Sverige är stolta över framgångarna och bidrar tillsammans med övriga federationer på alla sätt i det fortsatta arbetet för Israels kvinnor, barn och ungdomar.
WIZO. Doing What Matters.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB