WIZO Sverige

Vi minns och glömmer aldrig

Gruppbild som hedrar minnet av Förintelsens minnesdag

Den 27 januari högtidlighålls Förintelsens minnesdag. En minnesdag som uppmärksammas i hela världen. För WIZO, liksom för så många andra, bär dagen på många personliga minnen och anledningar. Därför utbrister vi unisont och i solidaritet med våra WIZO-systrar: ”Vi minns/We Remember”.

Fasorna och grymheterna under Andra världskriget får aldrig någonsin glömmas, aldrig upprepas och aldrig förvanskas. Vi minns de över 6 miljoner judar som mördades enbart för att de var just judar. Vi minns de många andra som mördades – för att de var romer, homosexuella, eller av andra anledningar. Vi minns och ska aldrig glömma.

WIZO Sverige

Intervju med Anita Friedman

Anita Friedman, Världs-WIZO:s ordförande, berättar i en video om vem hon är, hur hon engagerade sig i WIZO och om de utomordentliga insatser WIZO gör för olika delar av det israeliska samhället.
På hebreiska med engelska undertexter.

WIZO Sverige

Tredje nedstängningen i Israel

Barn med lockdown-tape

På grund av den dramatiska ökningen av antalet smittade i Covid-19, har Israel från och med kvällen den 7 januari 2021 gått in i sin tredje stränga nedstängning (lockdown). Detta kommer att påverka de flesta av WIZO:s olika projekt.

WIZO gör allt i sin makt för att undvika att störningar drabbar WIZO:s kritiska tjänster för dem som är i störst behov av dem.

Denna tredje lockdown kommer att medföra ännu större svårigheter för en befolkning som redan är nedbruten av ekonomisk och social osäkerhet. Bakom masker, stängda dörrar och förlorade levebröd, finns tårar, rädsla och frustation. De känslomässiga följdverkningarna är enorma och tiderna är svåra.

Det är i sådana lägen som WIZO måste anta utmaningarna och finna lösningar. WIZO kommer att göra vad som är viktigt.

WIZO utnyttjar lockdown – vaccinerar daghemspersonalen

WIZO vaccinerar hela sin 200 personer starka daghemspersonal under nuvarande lockdown. Därmed tryggas personalens arbete, så att de både under och efter lockdown kan fortsätta att ta hand om barnen i WIZO:s 180 daghem.

Under lockdown håller WIZO öppet dels 19 multidisciplinära center för barn i särskilt behov av stöd, dels 9 WIZO-daghem. Daghemmen är till för barnen till den vårdpersonal som kämpar på sjukhusen i Israel.

WIZO Sverige

Gott Nytt År 2021

Nyårshälsning 2021 från WIZO Sverige

WIZO Sverige tackar varmt för alla generösa bidrag under året! Pengarna har skickats vidare till WIZO i Israel, som ser till att de kommer till största möjliga nytta.

WIZO Sverige

No Hungry Kids for Chanukka!

Insamling No Hungry Kids med insamlingsmugg

Chanukka har tagit slut, men det gör inte hungern!

För endast 175 kr till No Hungry Kids får barn och ungdomar i WIZO:s verksamheter en hel veckas näringsriktiga lagade mål mat.

Även när kylskåpen i deras hem gapar tomma.

Med 700 kr ger du dessa barn en hel månads måltider.

En varm och meningsfull gåva även efter Chanukka, som gläder både mottagaren och barnen i Israel!

Skänk ditt bidrag till bg 855-9288 eller
Swish 123 258 74 42.

Vänligen ange Chanukka samt ditt namn på inbetalningen.

Tack för ditt stöd!  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB