WIZO Sverige

Välkommen till webinar 28 oktober

Författarsamtal kring
nya boken Vad dina ögon såg

– en ögonvittnesskildring från Förintelsen

Webinar torsdag den 28 oktober kl.19.30

Välkommen till författarsamtal med författaren och journalisten Snezana Bozinovska, som samtalar om sin debutbok med WIZO Sveriges ordförande Susanne Sznajderman-Rytz.

Snezana Bozinovska är journalist och uppvuxen i Borås. Med boken ”Vad dina ögon såg” debuterar hon som författare.

Hennes bok är berättelsen om Ester och Leon Rytz, några av de sista rösterna från Förintelsen, som ännu kan vittna om vad deras ögon såg.

Vi får ett personligt samtal kring en bok som aldrig var tänkt att bli skriven. Vad får en ung svensk kvinna att fördjupa sig i ett judiskt pars historia?

Starkt engagemang i judiskt liv och WIZO

För Ester och Leon har Israel och WIZO alltid varit en central del i deras judiska identitet.

De har delat sitt vardagliga arbete med engagemang för det judiska organisationslivet och speciellt för WIZO Sveriges första daghem, som ligger i Acco.

Anmäl dig senast 27 oktober till
wizo@wizo.se för att få länk till webinariet.

Välkommen!

WIZO Sverige

Daghemsstrejken över
men mycket jobb återstår

Efter fem dagars strejk, öppnade den 8 oktober WIZO och övriga ideella organisationer åter sina daghem i Israel för barn under 3 år.

Daghemmen drivs med statlig tillsyn och till viss del med statliga bidrag. Staten har fram till nu visat bristande ansvarstagande för den viktiga barnomsorgen för barn under 3 år. Under en lång följd av år har daghemmen underfinansierats och fått allt mindre bidrag.

Efter utdragna förhandlingar under strejken med såväl olika departement, som med regeringen, har en överenskommelse nåtts om att skapa ett gemensamt samrådsorgan som ska se över frågor som samordning och standardisering, löner till personal och driftskostnader. Personalen kommer att få en engångssumma, parad med fortsatta förhandlingar om lönehöjningar under nästa år.

Kampen är långt ifrån över, men personalen och verksamheternas huvudmän återgår nu till den vanliga verksamheten med tillfredsställelse. Under kommande veckor kommer WIZO och övriga huvudmän att, tillsammans med regeringen, arbeta för att främja barnomsorgen för barn under 3 år.

WIZO kan med rätta känna sig stolt över att under de senaste 101 åren ständigt göra vad som är viktigt och för att ha kämpat för att ge sina anställda det stöd det är värda.

WIZO. Doing What Matters.

WIZO Sverige

Israels daghemspersonal
har fått nog
– stänger och strejkar

Nu har WIZO, tillsammans med de övriga ideella organisationer som i Israel driver daghem för barn under 3 år, fått nog. Israeliska statens bidrag till verksamheterna för små barn har under åren sjunkit och nu kommit till en kritisk gräns. Verksamheterna är underfinansierade och villkoren ohållbara.
Den 3 oktober stängde organisationerna daghemmen. Både personal och föräldrar gick ut i strejk. Kraven är att regeringen omgående inleder förhandlingar med organisationerna om höjda bidrag till bättre villkor och löner för de anställda.

I Tel Aviv demonstrerade söndagen den 3 oktober över 6 000 deltagare från huvudmännen och deras personal, stödda av föräldrar och far- och morföräldrar till barnen på daghemmen. Strejken berör även de daghem som sponsras av WIZO Sverige.

Ideella organisationers
verksamheter samhällskritiska

Israeliska kvinnor har betald föräldraledighet endast under 3 – 6 månader. Men när de ska återvända till sina arbeten, saknas statlig barnomsorg för så små barn. Den erbjuds endast för barn från 3 år och uppåt.

För att fylla gapet och därmed göra det möjligt för kvinnorna att återgå till arbetet, driver WIZO och andra ideella organisationer som exempelvis Emunah och Na’amat, nödvändig daghemsverksamhet för barn i spannet 3 månader till 3 år. WIZO står för merparten av de ca 2 000 daghem över hela Israel, som tar hand om 120 000 bebisar och småbarn.

Dessa daghem betecknas som offentlig verksamhet. De certifieras och drivs enligt strikt statlig reglering och får därmed visst understöd i form av statliga bidrag. Nivån på bidragen bestäms av regeringen.

Trots att daghemmen möter ett samhällskritiskt behov, har nivån på de statliga bidragen sjunkit stadigt under de senaste åren. Under pandemin uteblev de helt.

WIZO och övriga huvudmän har därmed varken kunnat anställa förskollärare och annan personal i tillräcklig omfattning, eller kunnat erbjuda en vettig lönenivå för sina anställda.

Höjda löner och bättre arbetsvillkor behövs

Trots upprepade, men obesvarade uppmaningar genom åren till regeringen om behovet av förhandlingar och höjda bidragsnivåer, har nu bidragsnivån sjunkit till ett kritiskt lågvattenmärke. Hela systemet är i kris. WIZO och övriga huvudmän har akut brist på förskollärare och annan personal. Att hitta villig kvalificerad personal är nu näst intill omöjligt.

Samtliga ideella huvudmän, inklusive WIZO, har i samarbete med de fackliga organisationerna gått samman i en gemensam strejkaktion gentemot regeringen. Den 3 oktober stängdes alla deras daghem på obestämd tid.

Strejk och demonstrationståg

Pappa med barn på ryggen håller strejkskylt och pratar med kvinna
På skylten står ”Förälder som stödjer strejken.”

Aktionen inleddes med ett mäktigt demonstrationståg med över 6 000 deltagare som stoppade trafiken på Tel Avivs gator. Demonstranterna protesterade mot regeringens oförmåga att agera, erkänna och premiera dem som arbetar inom barnomsorg för de yngre åldrarna. På plakat och banér fanns bland annat texter som ”Vi ger inte upp!” och ”Barn föds inte som 3-åringar”.

För att öppna daghemmen igen, kräver huvudmännen omedelbara förhandlingar med regeringen angående dess ansvar för barnomsorg för de yngre åldrarna samt ökade statliga bidrag. Huvudmännen måste kunna erbjuda sin personal höjda löner och bättre arbetsvillkor så att verksamheterna ska kunna återgå till den höga kvalitet på barnomsorg, som alltid kännetecknat dem.

WIZO:s världspresident, Anita Friedman höll en appell till de församlade demonstranterna, där hon bland annat sade:
– Strejken skapar problem för oss alla, men vi har inget val. Det är en kamp för barnen, deras föräldrar och för framtiden gällande barnomsorg och utbildning i de yngre åldrarna. En kamp vi MÅSTE vinna.

Över hundra års arbete för Israel

WIZO har i mer än hundra år arbetat för att ge familjerna i Israel tillgång till kvalitativ barnomsorg, som utvecklar och utbildar barnen till starka och självständiga individer. Kvinnorna får därmed möjlighet till arbete och försörjning. Detta arbete fortsätter oförtrutet, men kräver också ekonomiska förutsättningar för att kunna fungera.

WIZO Sverige

Glad sukkot!

Barn bygger hydda

WIZO önskar alla en glad sukkot med många trevligheter!

I Israel och förbereder alla nu lövhyddohögtiden, sukkot, med lövhyddor på balkonger, terrasser och andra öppna platser. Så gör givetvis även barnen på WIZO:s många förskolor!

WIZO Sverige

WIZO önskar Shana Tova
med nyhetsbrev

Barn med honungsburk

WIZO Sverige önskar alla ett gott, sött och friskt år – Shana Tova u’Metuka – med vårt nyhetsbrev fyllt av mycket nytt från WIZO:s verksamheter i Israel.

Nyhetsbrev aug/sept Rosh Hashana

Läs nyhetsbrevet via denna länk.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns under rubriken Mediakanaler/
Nyhetsbrev/Svenska nyhetsbrev.

Får du inte nyhetsbrevet i din epostlåda?

Välkommen att kostnadsfritt prenumerera på det via den blå prenumerationsknappen till höger på denna sida.

WIZO Sverige

Tack för beställningarna!

Det är nu för sent att beställa WIZO:s rosenkort,
blomsterbuketter eller rosor till Rosh Hashana

Collage rosenkort, rosbukett, blombukett

Sista beställningsdag har infallit och vi ber att få tacka för alla beställningar av rosenkort, blomsterbuketter och rosenbuketter! Försäljningen ger ett gott tillskott till våra projekt i Israel.

Vi återkommer med möjlighet att önska Shana Tova inför nästa Rosh Hashana.

WIZO:s lokalföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö

WIZO Sverige

Akutinsamlingen
behövs fortfarande

Rosh Hashana-insamling

Behoven är fortsatt mycket stora efter den omfattande förstörelsen från raketanfallen i maj 2021.

Framför allt behöver WIZO fortsätta med reparationerna av sina fastigheter, ordna modernare och fler skyddsrum till fler av sina förskolor och skolor och – inte minst – fortsätta insatserna för att hjälpa barn, ungdomar, familjer och personal med de trauman som uppstått på grund av raketanfallen.

Hjälp WIZO hjälpa Israel!

Skänk en Rosh Hashana-gåva till bg 855-9288 eller
Swish 123 258 74 42.

Märk inbetalningen med ditt namn och WIZO Akut.

Du kan även klicka på den röda knappen ”Ge en gåva” uppe till höger här på denna sida.

Här finns länk till mer information om akutinsamlingen.

Tack för din gåva!
Varje krona går oavkortad till WIZO:s verksamheter i Israel.

WIZO Sverige

Sommarläsning med WIZO:s nyhetsbrev

Bild av nyhetsbrevet midsommar 2021

Sommarens nyhetsbrev presenterar bland annat de nyöppnade beställningssidorna här på webbplatsen av rosenkort, blomsterbuketter och rosenbuketter inför Rosh Hashana. Dessutom visar nyhetsbrevet en intressant video med Världs-WIZO:s ordförande Anita Friedman.

Läs nyhetsbrevet via denna länk.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns under rubriken Mediakanaler/Nyhetsbrev/Svenska nyhetsbrev.

Får du inte nyhetsbrevet i din epostlåda? Välkommen att kostnadsfritt prenumerera på det via den blå prenumerationsknappen till höger på denna sida.

WIZO Sverige

Anmäl dig till webbinarium 3 juni

Inbjudan till webbinarium 3 juni 2021

WIZO Sverige inbjuder till ett webbinarium torsdag den 3 juni, kl 19.00 – 20.15.

Anmäl dig senast den 2 juni till wizo@wizo.se för att få länk till webbinariet.

Rubriken för webbinariet är WIZO och Israel efter raketanfallen. – Hur samla kraft, läka och gå vidare?

Medverkar gör

Suzanne Kaplan. Leg. psykolog och psykoanalytiker, fil.dr. i pedagogik med mångårig erfarenhet av forskning kring barn och extrema trauman i samband med krig, terror och folkmord.

Caro Ran. Regionchef för WIZO:s förskolor i södra Israel. Mastersexamen i organisationsledning och sociologi. Boende i Ashkelon.

Rolene Marks. Välformulerad och kunnig argumentatör från World WIZO. Frilansjournalist och föredragshållare i flera internationella forum om politik och situationen i Israel och Mellanöstern.

Susanne Sznajderman-Rytz. Ordförande i WIZO Sverige.

Välkommen!

WIZO Sverige

Kort med rubrik Trevlig Mors Dag!

Snart är det Mors Dag

Glöm inte att fira din fantastiska mamma och andra härliga kvinnor runt dig! Varför inte stödja WIZO och ge eller skicka henne något av WIZO:s fina gåvokort?

Länk till sidan Beställ våra kort och diplom  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB