WIZO Sverige

Förintelsens minnesdag
– Jom Hashoa

Den 8 april högtidlighåller världens judar Jom Hashoa, minnesdagen över de sex miljoner judar som mördades under Förintelsen.

I Israel ljuder flyglarmssirenen på förmiddagen. All trafik stannar och all verksamhet upphör under ett par tysta minuter. En mäktig och värdig upplevelse.

Detta år minns WIZO särskilt alla de modiga WIZO-kvinnor som kämpade och stöttade andra under Förintelsen.

Förutom ovanstående video, finns berättelser om några av dessa kvinnor på internationella WIZO:s instagram. Länk till instagramsidan finns här.

Vi glömmer aldrig!
WIZO Sverige

#Aldrigmer!,#NeverAgain!,#Glömaldrig!
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB