WIZO Sverige

Gott nytt år 2022

Så har ännu ett år tagit slut och fortfarande finns Covid19 väldigt påtagligt i våra liv – både här hemma i Sverige och i övriga världen. I Israel kämpar befolkningen och regeringen vidare, liksom WIZO, som tack vare alla generösa bidrag fortsätter att sprida glädje och skapa bra möjligheter för Israels alla kvinnor, ungdomar och barn. Det arbetet är vi alla delaktiga i genom våra bidrag och vi kan, med rätta, känna oss stolta över resultaten!

Titta gärna på WIZO Sveriges och World WIZO:s facebooksidor längre ner här på hemsidan!

Vi önskar alla WIZO:s vänner och påhejare ett gott nytt år 2022 och hoppas på ett nytt, spännande och givande år!

WIZO Sverige
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB