WIZO Sverige

Israels daghemspersonal
har fått nog
– stänger och strejkar

Nu har WIZO, tillsammans med de övriga ideella organisationer som i Israel driver daghem för barn under 3 år, fått nog. Israeliska statens bidrag till verksamheterna för små barn har under åren sjunkit och nu kommit till en kritisk gräns. Verksamheterna är underfinansierade och villkoren ohållbara.
Den 3 oktober stängde organisationerna daghemmen. Både personal och föräldrar gick ut i strejk. Kraven är att regeringen omgående inleder förhandlingar med organisationerna om höjda bidrag till bättre villkor och löner för de anställda.

I Tel Aviv demonstrerade söndagen den 3 oktober över 6 000 deltagare från huvudmännen och deras personal, stödda av föräldrar och far- och morföräldrar till barnen på daghemmen. Strejken berör även de daghem som sponsras av WIZO Sverige.

Ideella organisationers
verksamheter samhällskritiska

Israeliska kvinnor har betald föräldraledighet endast under 3 – 6 månader. Men när de ska återvända till sina arbeten, saknas statlig barnomsorg för så små barn. Den erbjuds endast för barn från 3 år och uppåt.

För att fylla gapet och därmed göra det möjligt för kvinnorna att återgå till arbetet, driver WIZO och andra ideella organisationer som exempelvis Emunah och Na’amat, nödvändig daghemsverksamhet för barn i spannet 3 månader till 3 år. WIZO står för merparten av de ca 2 000 daghem över hela Israel, som tar hand om 120 000 bebisar och småbarn.

Dessa daghem betecknas som offentlig verksamhet. De certifieras och drivs enligt strikt statlig reglering och får därmed visst understöd i form av statliga bidrag. Nivån på bidragen bestäms av regeringen.

Trots att daghemmen möter ett samhällskritiskt behov, har nivån på de statliga bidragen sjunkit stadigt under de senaste åren. Under pandemin uteblev de helt.

WIZO och övriga huvudmän har därmed varken kunnat anställa förskollärare och annan personal i tillräcklig omfattning, eller kunnat erbjuda en vettig lönenivå för sina anställda.

Höjda löner och bättre arbetsvillkor behövs

Trots upprepade, men obesvarade uppmaningar genom åren till regeringen om behovet av förhandlingar och höjda bidragsnivåer, har nu bidragsnivån sjunkit till ett kritiskt lågvattenmärke. Hela systemet är i kris. WIZO och övriga huvudmän har akut brist på förskollärare och annan personal. Att hitta villig kvalificerad personal är nu näst intill omöjligt.

Samtliga ideella huvudmän, inklusive WIZO, har i samarbete med de fackliga organisationerna gått samman i en gemensam strejkaktion gentemot regeringen. Den 3 oktober stängdes alla deras daghem på obestämd tid.

Strejk och demonstrationståg

Pappa med barn på ryggen håller strejkskylt och pratar med kvinna
På skylten står ”Förälder som stödjer strejken.”

Aktionen inleddes med ett mäktigt demonstrationståg med över 6 000 deltagare som stoppade trafiken på Tel Avivs gator. Demonstranterna protesterade mot regeringens oförmåga att agera, erkänna och premiera dem som arbetar inom barnomsorg för de yngre åldrarna. På plakat och banér fanns bland annat texter som ”Vi ger inte upp!” och ”Barn föds inte som 3-åringar”.

För att öppna daghemmen igen, kräver huvudmännen omedelbara förhandlingar med regeringen angående dess ansvar för barnomsorg för de yngre åldrarna samt ökade statliga bidrag. Huvudmännen måste kunna erbjuda sin personal höjda löner och bättre arbetsvillkor så att verksamheterna ska kunna återgå till den höga kvalitet på barnomsorg, som alltid kännetecknat dem.

WIZO:s världspresident, Anita Friedman höll en appell till de församlade demonstranterna, där hon bland annat sade:
– Strejken skapar problem för oss alla, men vi har inget val. Det är en kamp för barnen, deras föräldrar och för framtiden gällande barnomsorg och utbildning i de yngre åldrarna. En kamp vi MÅSTE vinna.

Över hundra års arbete för Israel

WIZO har i mer än hundra år arbetat för att ge familjerna i Israel tillgång till kvalitativ barnomsorg, som utvecklar och utbildar barnen till starka och självständiga individer. Kvinnorna får därmed möjlighet till arbete och försörjning. Detta arbete fortsätter oförtrutet, men kräver också ekonomiska förutsättningar för att kunna fungera.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB