WIZO Sverige

Israels nya lag mot mäns våld

WIZO drivande bakom ny lag i Israel

Israels parlament, Knesset, godkände den 13 december 2021 en banbrytande lag om mäns våld mot sina familjemedlemmar. Män, som belagts med kontaktförbud eller dömts för våld i nära relationer, ska dömas till obligatorisk psykologisk och beteendemässig behandling. Detta för att förhindra fortsatt våldsbeteende.

Lagen har initierats, skrivits och drivits av WIZO, som samarbetat med Knessets kommitté för främjande av kvinnor och jämlikhet mellan könen. Kommitténs ordförande, Aida Touma-Sliman, lade fram lagförslaget, som alltså nu antagits av Knesset.

Detta är ytterligare en fjäder i hatten för WIZO, som under alla sina 101 år funnits i framkant när det gäller att lyfta fram och och skydda kvinnor. Förra året antogs exempelvis ett annat av WIZO:s lagförslag av Knesset, nämligen lagen om lika lön för män och kvinnor.

Vi i WIZO Sverige är stolta över framgångarna och bidrar tillsammans med övriga federationer på alla sätt i det fortsatta arbetet för Israels kvinnor, barn och ungdomar.
WIZO. Doing What Matters.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB