Livsviktig utbildning
om familjevåld

Hur skapar man en verklig samhällsförändring när det gäller ett så enormt område som våld i nära relationer? Det låter som en omöjlig uppgift, men WIZO jobbar aktivt med problemet på många olika sätt. Bland annat genom att fortbilda olika yrkesgrupper till att tidigt upptäcka familjevåld.

För att bekämpa och förebygga våld i nära relationer krävs att offren får hjälp, att ungdomar utbildas, att se till att förövarna ges professionell behandling, att implementera lagar samt att öka allmänhetens medvetenhet om problemet.

Kvinna med barn i skyddat boende

WIZO arbetar med alla dessa åtgärder. Vi har dessutom identifierat ytterligare en viktig åtgärd, nämligen att utbilda olika yrkeskategorier, exempelvis personalansvariga och vårdpersonal, till att upptäcka signaler som tyder på våld i hemmet och agera.

Fortbildning för olika yrkeskategorier är därmed en nyckelåtgärd, som WIZO engagerar sig i.

WIZO har ingått partnerskap med Israel Human Resources Organization och biluthyrningsföretaget Hertz. Tillsammans har vi utvecklat ett program för personalansvariga, så att de ska kunna identifiera våldsoffer inom sina verksamheter och därmed hjälpa dessa vidare till rätt stöd och hjälp. Programmet finansierades helt av Hertz och utbildningarna leddes av experter från WIZO.

Dessutom har WIZO-experter om våld i nära relationer hållit en utbildning särskilt anpassad för sjuksköterskor inom Israels barnhälsovård, Tipat Chalav. Denna verksamhet är inriktad på hälsan hos nyfödda spädbarn och deras mammor. Perioden efter förlossningen kan vara fylld av olika känslor, stressfaktorer och utmaningar. Detta visar sig i sin tur ofta leda till oro i familjen och familjevåld. Att förse sjuksköterskorna med anpassade verktyg för att identifiera, uppmärksamma och hjälpa till att ta hand om våld i nära relationer, utgör ett viktigt steg för att bekämpa familjevåldet i samhället.