WIZO Sverige

Ökat våld mot Israels kvinnor
– WIZO ger stöd och hjälp

Den 25 november infaller FN:s Internationella dag mot våld mot kvinnor.
Inför den, sammanställer WIZO varje år en rapport om förekomsten av våld i nära relationer i Israel. Av årets rapport framgår att under 2020, det första pandemiåret, ökade antalet fall av våld i nära relationer i Israel med hela 315 %.

26 kvinnor mördades under 2020. Året dessförinnan, 2019, dödades 17 kvinnor.

Antalet samtal till telefonlinjen för våld i nära relationer ökade kraftigt. Under 2020 registrerades 5 866 samtal, att jämföra med 2 286 året innan. Av dessa samtal rörde mer än hälften våld av make eller partner: 2 853 samtal under 2020, mot 688 under 2019. En ökning med 315 %.

Siffrorna är tydligt kopplade till isoleringen under perioderna med lockdown orsakade av pandemin. Pandemin bidrog även till att stort antal familjer fick ekonomiska bekymmer. Detta ledde till att familjer, som tidigare aldrig haft våldsproblem, plötsligt hamnade i en våldsspiral.

Ett av WIZO:s viktiga arbetsområden i Israel handlar just om att bekämpa våld mot kvinnor på olika sätt.

WIZO erbjuder skyddade boenden och professionellt stöd till kvinnor och barn som råkat ut för våld i nära relationer och har även stödjande nätverk för dem som lämnar de skyddade boendena och börjar om sina liv på nytt.

WIZO erbjuder våldsbenägna män en hotline med professionella rådgivare, i syfte att slussa dem vidare till lämplig terapi.

WIZO arbetar dessutom aktivt för en förbättrad lagstiftning som skyddar kvinnorna och kan ge stöd till de män som behöver det.

En andel av WIZO Sveriges insamlade medel går varje år självklart även till denna viktiga verksamhet. Vi erbjuder dessutom möjlighet att skapa födelsedags- eller andra insamlingar för att stödja just våld mot kvinnor.
Läs mer här på hemsidan, www.wizo.se/valdsutsatta-kvinnor/

Länk till vittnesmål ur verkligheten.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB