WIZO Sverige

Nästan 50 ukrainska ungdomar hittills
till WIZO:s ungdomsbyar och fler är på väg

Under första veckan i maj tog ungdomsbyn WIZO Hadassim emot sin tjugoandra unga flykting från Ukraina och väntar ytterligare tre under veckan.

Samtidigt har ungdomsbyn WIZO Nahalal tagit emot 23 ungdomar och väntar ytterligare en. Vår tredje ungdomsby med Naale-progam, WIZO Nachlat Yehuda, väntar nu sina första unga flyktingar. Här kommer totalt 25 ungdomar att beredas en trygg plats.

Ungdomarna har så smått börjat finna sig tillrätta i sina nya omgivningar. Gina Aleph är chef för WIZO Nahalal. Hon berättar att ungdomarnas dagar nu fylls av olika aktiviteter utöver skolan. De får arbeta på fälten i ungdomsbyns jordbruksprogram och lära sig ta hand om ungdomsbyns hästar och andra djur.

Pojke med katt i famnen

Redan en halv miljon
shekel insamlade

Världens WIZO-federationer har svarat snabbt och givmilt på uppmaningen att skänka pengar till WIZO:s insamlingsfond för ukrainska barn och ungdomar. Hittills har över en halv miljon shekel samlats in, vilket WIZO varmt tackar alla givare för.

Pengarna har redan kommit till nytta. Ett tvåveckors introduktionsläger har ordnats för de ukrainska ungdomarna, personal har vidareutbildats på olika sätt, och inköp har gjorts av datorer, kläder och annan utrustning som ungdomarna behöver. Dessutom får de psykologiskt och socialt stöd, liksom massor av den kärlek, värme och omtanke, som de är i så stort behov av.

Mer behövs

Men mer pengar behövs. Fler ungdomar anländer. Unga flickor och pojkar i 14 – 15 års åldern, utan ägodelar och som är traumatiserade av sina upplevelser. De har hemlängtan, saknar sina familjer, sina vänner, rummet därhemma, sitt husdjur, sina personliga saker och mest av allt sina pappor, som kämpar i kriget.

Förutom värdsliga ting, behövs mer ukrainsktalande professionell hjälp av exempelvis psykologer och socialarbetare.

Två händer under Ukrainas karta och text WIZO:s insamlingsfond

Ditt bidrag gör skillnad!

Skänk en gåva till bg 855-9288 eller Swish 123 258 74 42.

Märk inbetalningen med ditt namn och ”Ukraina”.

Tack på förhand för ditt stöd för WIZO:s fortsatta arbete för de ukrainska ungdomarna!

WIZO Sverige
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.

WIZO Sverige

Gott nytt år 2022

Så har ännu ett år tagit slut och fortfarande finns Covid19 väldigt påtagligt i våra liv – både här hemma i Sverige och i övriga världen. I Israel kämpar befolkningen och regeringen vidare, liksom WIZO, som tack vare alla generösa bidrag fortsätter att sprida glädje och skapa bra möjligheter för Israels alla kvinnor, ungdomar och barn. Det arbetet är vi alla delaktiga i genom våra bidrag och vi kan, med rätta, känna oss stolta över resultaten!

Titta gärna på WIZO Sveriges och World WIZO:s facebooksidor längre ner här på hemsidan!

Vi önskar alla WIZO:s vänner och påhejare ett gott nytt år 2022 och hoppas på ett nytt, spännande och givande år!

WIZO Sverige
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB