WIZO Sverige

Tredje nedstängningen i Israel

Barn med lockdown-tape

På grund av den dramatiska ökningen av antalet smittade i Covid-19, har Israel från och med kvällen den 7 januari 2021 gått in i sin tredje stränga nedstängning (lockdown). Detta kommer att påverka de flesta av WIZO:s olika projekt.

WIZO gör allt i sin makt för att undvika att störningar drabbar WIZO:s kritiska tjänster för dem som är i störst behov av dem.

Denna tredje lockdown kommer att medföra ännu större svårigheter för en befolkning som redan är nedbruten av ekonomisk och social osäkerhet. Bakom masker, stängda dörrar och förlorade levebröd, finns tårar, rädsla och frustation. De känslomässiga följdverkningarna är enorma och tiderna är svåra.

Det är i sådana lägen som WIZO måste anta utmaningarna och finna lösningar. WIZO kommer att göra vad som är viktigt.

WIZO utnyttjar lockdown – vaccinerar daghemspersonalen

WIZO vaccinerar hela sin 200 personer starka daghemspersonal under nuvarande lockdown. Därmed tryggas personalens arbete, så att de både under och efter lockdown kan fortsätta att ta hand om barnen i WIZO:s 180 daghem.

Under lockdown håller WIZO öppet dels 19 multidisciplinära center för barn i särskilt behov av stöd, dels 9 WIZO-daghem. Daghemmen är till för barnen till den vårdpersonal som kämpar på sjukhusen i Israel.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB