WIZO Sverige

Tu Bishvat – trädens nyår

Daghemsbarn och en pedagog planterar ett träd

Under 2021 infaller Tu Bishvat, trädens nyår, den 28 januari, dagen efter minnesdagen för Förintelsen. Vi går från sorg till hopp, från förlust till pånyttfödelse.

Att plantera träd tillhör traditionen denna dag. På bilden planterar barnen och deras förskollärare vid WIZO Sveriges avdelning på daghemmet i Akko, ett träd vid Tu Bishvat 2017. Detta för att tacka WIZO Sverige för avdelningens nya lekplats som nyligen invigts.

Länk till mer om daghemmet och övriga projekt för WIZO Sverige.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB