WIZO Sverige

WIZO jobbar aktivt för att bekämpa våld mot kvinnor

Den 25 november infaller Internationella dagen mot våld mot kvinnor, en dag som uppmärksammas över hela världen. Restriktionerna på grund av Covid-19 har bidragit till att våld i nära relationer ökat kraftigt. Inte bara i Sverige. Enbart i år har 19 kvinnor i Israel mördats av sin partner.

WIZO i Israel arbetar dygnet runt för att både förhindra våld mot kvinnor och för att stödja våldsutsatta kvinnor.

Här är några exempel på vad som görs:

  • WIZO färgar Israel rött. Ett stort antal officiella byggnader kommer att belysas med rött sken kvällen före den internationella dagen.
  • 19 israeliska stridsflygplan kommer att flyga i formering över Israel för att markera dagen och till minne av de mördade 19 kvinnorna.
  • WIZO fortsätter att i Knesset arbeta aktivt för lagstiftning gällande våld i nära relationer och hoppas att en nationell myndighet för våldsutsatta kvinnor kan inrättas.
  • Olika kampanjer lanseras under veckan i olika kanaler. Detta för att dels nå våldsutsatta kvinnor och förmå dem att söka hjälp, dels bidra till att stoppa våldet via WIZO:s olika telefonhjälplinjer.

Genom WIZO Sverige kan du stödja arbetet för våldsutsatta kvinnor via vårt projekt Egen insamling – Speciella projekt.
Bidrag kan givetvis skänkas även utan särskild insamling.

Läs mer om projektet här.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB