WIZO Sverige

Vi minns!

Förintelsens minnesdag den 27 januari är den internationella dagen för hågkomst av Förintelsen och dess sex miljoner mördade offer. Majoriteten av dessa var judar, vars enda ”brott” var, att de just var judar.

Allt färre av de som överlevde fasorna finns kvar bland oss. Men vi, som lever här och nu, får aldrig någonsin glömma, aldrig upprepa dessa brott mot mänskligheten.

Vi minns och vi håller minnet levande.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB