WIZO Sverige

WIZO Instagram

Logotype Instagram

Här finns länkar till både WIZO Sveriges och World WIZO:s konton.

På Instagram finns även konton att följa från andra WIZO-federationer och städer.

WIZO Sverige:
https://www.instagram.com/wizosverige/

World WIZO:
https://www.instagram.com/worldwizo/
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB