WIZO Sverige

WIZO:s akutinsamling behövs nu mer än någonsin!

Corona-pandemin slår hårt mot det israeliska samhället och mot WIZO. Under de två nedstängningar som hittills gjorts för att stoppa smittspridningen, har landets alla 1 700 daghem och skolor tvingats stänga.

Endast sex daghem håller nu öppet och dessa drivs av WIZO. Dessa daghem finns vid de stora sjukhusen och tar hand om barnen till läkare och vårdpersonal som därmed kan fortsätta att rädda liv.

Akut läge
Nedstängningen medför att föräldrar tvingas arbeta hemifrån med barnen hemma. Dessutom ökar våld i nära relationer kraftigt och ekonomiska svårigheter gör att allt fler får svårt att skaffa mat för dagen. För WIZO:s del innebär nedstängningen att alla bidrag och inkomster till WIZO:s verksamheter återigen uteblir, medan kostnaderna finns kvar.

WIZO behöver därför omgående
ditt generösa stöd!


Bidra till vår akutinsamling Skydda WIZO:s barn, så att WIZO kan fortsätta hjälpa de som utsätts för våld i nära relationer och hjälpa familjer som saknar mat! WIZO måste även skaffa stora mängder skyddsutrustning för att kunna hålla våra daghem och skolor smittfria när de väl får öppna igen, vilket medför oförutsedda höga kostnader.

Ge din gåva till
bg 855-9288 eller Swish 123 258 74 42.
Vänligen ange Skydda barnen samt ditt namn på inbetalningen.

Tack på förhand för din gåva – den gör stor skillnad!

Läs mer om akutinsamlingen Skydda WIZO:s barn
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB