WIZO:s mål

 

WIZO:s mål är att:

  • Öka kvinnors, barns, ungdomars och äldres välfärd i Israel och övriga världen
  • Förbättra kvinnors status, skydda deras rättigheter och öka deras engagemang i det offentliga livet
  • Överbrygga sociala och kulturella skillnader i samhället och därigenom höja livskvalitén för familjer i missgynnade områden
  • Stärka banden mellan Israel och judar i övriga världen
  • Stärka judiska församlingar runt om i världen
  • Bibehålla judiska traditioner
  • Allt arbete sker med frivilliga insatser

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Och håll dig uppdaterad om WIZO

Powered by: PCL Data AB