WIZO:s mål

 

WIZO:s mål är att:

 • Öka kvinnors, barns, ungdomars och äldres välfärd i Israel och övriga världen
 • Förbättra kvinnors status, skydda deras rättigheter och öka deras engagemang i det offentliga livet
 • Överbrygga sociala och kulturella skillnader i samhället och därigenom höja livskvalitén för familjer i missgynnade områden
 • Stärka banden mellan Israel och judar i övriga världen
 • Stärka judiska församlingar runt om i världen
 • Bibehålla judiska traditioner
 • Allt arbete sker med frivilliga insatser

 Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Och håll dig uppdaterad om WIZO Sverige

Prenumerera

 • WIZO Sverige
 • Box 5053
 • 102 42 Stockholm
 • BG: 855-9288
 • Org.nr 80 25 05-7426
 • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB