WIZO Sverige

Akutinsamlingen
behövs fortfarande

Rosh Hashana-insamling

Behoven är fortsatt mycket stora efter den omfattande förstörelsen från raketanfallen i maj 2021.

Framför allt behöver WIZO fortsätta med reparationerna av sina fastigheter, ordna modernare och fler skyddsrum till fler av sina förskolor och skolor och – inte minst – fortsätta insatserna för att hjälpa barn, ungdomar, familjer och personal med de trauman som uppstått på grund av raketanfallen.

Hjälp WIZO hjälpa Israel!

Skänk en Rosh Hashana-gåva till bg 855-9288 eller
Swish 123 258 74 42.

Märk inbetalningen med ditt namn och WIZO Akut.

Du kan även klicka på den röda knappen ”Ge en gåva” uppe till höger här på denna sida.

Här finns länk till mer information om akutinsamlingen.

Tack för din gåva!
Varje krona går oavkortad till WIZO:s verksamheter i Israel.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB