WIZO Sverige

Vem får stöd från WIZO?

Resurssvaga kvinnor ges möjlighet till utveckling, stärkt självförtroende, arbete och aktivt deltagande i samhället genom olika typer av utbildning.

Våldsutsatta kvinnor och barn får möjlighet till skyddat boende och hjälp till ett nytt liv.

Mer än 5 500 utsatta barn och ungdomar får professionellt stöd och utbildning via WIZO:s ungdomsbyar och skolor i Israel. Här får de ett varmt hem med kärlek, omtanke, struktur och social integration, så att de stärker sin självkänsla.

Genom att erbjuda barnomsorg till överkomlig avgift, bidrar WIZO till att föräldrar får möjlighet att arbeta, i trygg förvissning om att deras barn är väl omhändertagna. Föräldrar i behov av extra stöd i sin föräldraroll erbjuds rådgivning och utbildning. En stor andel av familjerna består av ensamstående förälder eller kommer från socialbidragsberoende familjer.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB