WIZO Sverige

Lokala föreningar


Verksamheten i WIZO Sverige sker i våra lokala föreningar, som alla har var sin egen sida i menyn.

På dessa sidor finns bland annat föreningarnas kontaktinformation, bankgiro och Swish-nummer. Där finns också – då det är aktuellt – information om respektive förenings lokala arrangemang.

Välkommen att kontakta någon av föreningarna!
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB