Högläsning för mindre barn:

Pyjamasbiblioteket i WIZO:s förskolor (2–4 år)

Pyjamasbiblioteket är ett program med högläsningsböcker på hebreiska som vänder sig till förskolebarn och deras föräldrar.

Programmet innebär att varje barn får en egen uppsättning med åtta böcker anpassade efter sin ålder.

Personalen på förskolan utbildas för att stimulera barnens språkutveckling.

Under året anordnas tre förälder-barn¬aktiviteter.

Målsättningen är att främja läsning i hemmet och skapa kontinuerliga läsaktiviteter i hemmet.

Ytterligare en målsättning är att stärka kontakten mellan föräldrar och barn genom att uppmuntra läsning vid läggdags.

Varje program per år och barngrupp kostar 10 000 kr.

Bidrag till insamlingen

Givare kan antingen skänka valfri summa (dock minst 200 kr) eller skänka ett helt paket. Alla givares namn listas och skickas till mottagaren när insamlingen avslutats. Den insamlade summan går oavkortad till hjälp för våldsutsatta kvinnor i Israel.

WIZO:s barn och kvinnor är Israels framtid

WIZO (Women International Zionist Organisation) är en världsomspännande och opolitisk kvinnoorganisation. Vi arbetar för att stötta, undervisa och hjälpa barn, ungdomar, kvinnor och äldre i Israel oavsett ursprung, hudfärg eller tro.

  • Vi ger den bästa starten i livet för tiotusentals barn i Israel.
  • Vi skapar en framtid för utsatta ungdomari Israel.
  • Vi verkar för lika rättigheter och möjligheter för alla kvinnor, såväl i Israel, som i övriga världen.

WIZO Sverige är medlem i Riksdagens jämställdhetsråd. Europeiska WIZO har officiell status som NGO (Non Governmental Organization) i European Women’s Lobby. Världswizo har officiell status som NGO i FN samt i FN:s organisationer ECOSOC och UNICEF.

WIZO Sverige – bg 855-9288 – Swish 123 258 74 42
WIZO Stockholm – bg 277-2192 – Swish 123 579 01 67
WIZO Göteborg – bg 847-2243 – Swish 123 419 67 96
WIZO Malmö – bg 5137-4387 – Swish 123 589 50 16
WIZO Borås – bg 489-4101 – Swish 123 252 08 64

Ange ditt namn, Projekt Pyjamas samt ev. vem gåvan avser.

Tillbaka till speciella projektPrenumerera på vårt nyhetsbrev

Och håll dig uppdaterad om WIZO Sverige

Prenumerera

  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB