WIZO Sverige

WIZO Sveriges projekt i Israel

WIZO Sverige sponsrar framför allt följande fem projekt i Israel, men bidrar också till den övriga verksamhet som WIZO bedriver i Israel.

Är du intresserad av att besöka något av dessa daghem, är du välkommen att kontakta WIZO Sveriges kontor för att få hjälp med att boka in ett besök.

WIZO Charlotte Beecham and Jacqueline Lewis Day Care Centre, Akko

– WIZO Sverige sponsrar en av daghemmets 3 avdelningar

Verksamheten vid detta daghem är den första som ursprungligen sponsrades av WIZO Sverige. Daghemmet låg då på annan plats i Akko. 2003 öppnade verksamheten på den nuvarande platsen. Här finns 80 barn fördelade på tre avdelningar och 20 anställda. Vissa barn är placerade här av de sociala myndigheterna. Daghemmet ligger i ett lugnt bostadsområde. Familjerna har låg till medelhög inkomst och många familjer består av ensamstående mammor.

Till detta daghem har WIZO Sverige bland annat bekostat ombyggnaden av vår avdelnings utelekplats – ett projekt som avslutades 2017. Detta firades vid Tu B’Shvat med plantering av ett träd som tack till WIZO Sverige.

Mark Stone Day Care Centre, Givatayim

– WIZO Sverige sponsrar en av daghemmets 6 avdelningar

Det här daghemmet är ganska stort och öppnades 1978. Totalt finns här 167 barn och 33 anställda. En stor andel barn kommer från familjer med ensamstående förälder. Daghemmet ligger i ett trevligt område i Givatayim. Befolkningen består huvudsakligen av unga arbetande medelklassfamiljer.

WIZO Charlotte Ettlinger Day Care Centre, Kiryat Menachem, Jerusalem

– WIZO Sverige sponsrar hela detta daghem

Detta daghem uppfördes med svenska insamlade medel och invigdes 1973. Här finns 18 anställda för att ta hand om 80 barn fördelade på tre avdelningar. En del av barnen har placerats här av sociala myndigheter och här finns även barn med speciella behov. Daghemmet ligger i ett underprivilegierat område med låginkomstfamiljer i Jerusalems utkant. Här bor bland annat många familjer från Etiopien. Daghemmet erbjuder även speciella utbildningar riktade till föräldrar.

WIZO Beit Eliezer Day Care Centre, Rishon LeZion

– WIZO Sverige sponsrar hela detta daghem

Detta daghem öppnades 1974. Här finns tre avdelningar med totalt 80 barn. 22 anställda tar hand om barnen på daghemmet som är beläget i ett av Rishon LeZions äldre områden. Familjerna i området hör till medelklassen och därför blir det ännu viktigare för ensamstående förälder, där ekonomin är knapp, att få barnomsorg här. Oavsett inkomst finns ingen skillnad i kvaliteten och därför utvecklas alla barnen här tillsammans och på bästa sätt.

På detta daghem hänger WIZO Sveriges minnestavla Tree of Life, där gåvor och donationer kan bli minnesplaketter i form av ”Löv” eller ”(Grund)Stenar”.

Läs mer om minnestavlan under Donera.

WIZO Maccabim (Gimel) Day Care Centre, Modiin

– WIZO Sverige sponsrar hela detta daghem

Daghemmet öppnades 1991 och har fyra avdelningar med totalt 110 barn. 22 anställda tar hand om barnen. Daghemmet ligger i ett trevligt område. Här gör WIZO:s insats att båda föräldrar kan förvärsarbeta och på så vis vara oberoende av bidrag. Detta är en viktig faktor för såväl kvinnornas möjlighet på arbetsmarknaden som för deras oberoende.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB