WIZO Sverige

Hur arbetar WIZO Sverige?

Federationen WIZO Sverige är en kvinnoorganisation som arbetar för både kvinnors och barns lika rätt, för att främja social och ekonomisk rättvisa. Genom vårt arbete främjar vi kvinnors deltagande i den demokratiska processen och möjliggör för kvinnor att samverka och bevaka sina mänskliga rättigheter.

WIZO Sverige arbetar aktivt för att bekämpa antisemitism och rasism, ett arbete som känns extra viktigt i dagens situation med tilltagande antisemitism och extremism.

För att kunna förbättra livsvillkoren för nödlidande är vi sedan starten 1920 också en insamlande organisation. Som volontärer samlar vi på olika sätt in pengar, som oavkortat går till WIZO:s olika verksamheter i Israel. Allt arbete görs med frivilliga insatser – såväl här i Sverige, internationellt och vid WIZO i Israel.

Vårt nationella arbete utgör basen för vårt internationella arbete. Genom de lokala WIZO-föreningarnas arrangemang bidrar vi till att stödja våra medlemmars möjlighet att delta i samhällslivet, utveckla sin identitet och stärka sitt kulturarv. Lokala WIZO-föreningar finns i Stockholm, Göteborg, Borås och Malmö.

WIZO:s arbete i Sverige och världen över bedrivs genom olika typer av kampanjer, sociala arrangemang, fadderverksamhet, extern sponsring, samt genom gåvor, donationer och testamenten.
Länk till Ge en gåva

En viktig del är försäljning av olika diplom och kort för uppvaktningar och minnesgåvor samt av andra WIZO-artiklar.
Länk till Beställ våra kort och diplom.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB