WIZO Sverige

Arv och testamente

WIZO Sverige har genom åren tacksamt fått ta emot såväl ett flertal generösa arv, som donationer via testamenten. Medlen går alltid oavkortade till att stödja och utveckla WIZO:s viktiga verksamheter till förmån för barn, ungdomar, kvinnor och äldre i Israel.

Till nytta för många

Skänkta medel kan gå till olika typer av verksamheter, allt från olika former av stöd till barn och ungdomar i riskzonen, drift av multifunktionella barn- och ungdomscentra, skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn, yrkes- och annan utbildning för ungdomar och kvinnor, som till centra med juridisk och annan rådgivning och aktiviteter för äldre. Finns speciella önskemål för hur arvet eller medlen ska användas, respekteras detta naturligtvis.

Ett arv eller testamente medför – oavsett storlek – att fler i nuvarande och kommande generationer i Israel ges möjlighet att utvecklas till goda medborgare som kan bidra till det israeliska samhället. Något som leder till ett allt starkare Israel!

En kärlekshandling för framtiden

Genom att skänka ett arv eller upprätta ett testamente till förmån för WIZO, kommer din omtanke och ditt personliga engagemang att fortsätta leva vidare och komma många till del.

En skriftlig, bevittnad sista vilja eller testamente kan bidra till att förhindra tvister i samband med arvsskifte. WIZO Sverige kan hjälpa dig med råd och juridisk expertis, kostnadsfritt och i förtroende.

Välkommen att kontakta WIZO Sveriges kontor för hjälp och information.
Tel 08 661 39 91, epost wizo@wizo.se

Du kan också skicka ett meddelande till oss direkt här på hemsidan.
  Klicka på bilden
  för att läsa mer.

  Namnet WIZO:s betydelser

  Skanna QR-koden nedan
  med Swish-appen för att
  skänka valfri summa till WIZO:s
  fond för ukrainska barn och ungdomar.
  Ange Ukraina och ditt namn.

  

  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

  Powered by: PCL Data AB