WIZO Sverige

Vad är WIZO?

WIZO (Women International Zionist Organisation) är en världsomspännande och opolitisk kvinnoorganisation. Vi arbetar för att stötta, undervisa och hjälpa barn, ungdomar, kvinnor och äldre i Israel, oavsett ursprung, hudfärg eller tro och att främja kvinnors ställning.

Vad WIZO står för

Organisationen som grundades i London 1920, finns i 52 länder i världen och har mer än 250 000 medlemmar. I Sverige är vi ca 1 200 medlemmar. Sverige, Danmark och Finland är bland de äldsta federationerna.

WIZO Sverige är medlem i Riksdagens jämställdhetsråd. Europeiska WIZO har officiell status som NGO (Non Governmental Organization) i European Women’s Lobby. Världswizo har officiell status som NGO i FN samt i FN:s organisationer ECOSOC och UNICEF.

WIZO:s mål

  • Förse spädbarn, barn, ungdomar och äldre personer med omsorg och trygghet i alla delar av det israeliska samhället.
  • Främja kvinnors ställning i Israel och i världen.
  • Stärka banden mellan Israel och judar i övriga världen.
  • Stödja integrationen av nya immigranter i Israel.

Finansieringen av detta arbete är internationell och görs genom insamlingar, aktiviteter, gåvor, donationer och testamenten.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB