WIZO Sverige

WIZO:s verksamhet

I Israel driver eller sponsrar WIZO ca 800 olika verksamheter. De innefattar bland annat

 • Daghem och förskolor.
 • Ungdomsbyar.
 • Skolor, internatskolor.
 • Fritidshem, ungdomsklubbar.
 • Pedagogiska center.
 • Yrkesträning och fortbildning för ungdomar och kvinnor.
 • Familjerådgivning.
 • Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn.
 • Hotlines – telefonlinjer med hjälp och rådgivning till småbarnsföräldrar samt till män som misshandlar.
 • Mottagande och integrering av invandrare.
 • Rehabiliteringscenter med juridisk hjälp, utbildning och stöd.
 • Äldreomsorg med klubbar och dagcenter för pensionärer.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn. • WIZO Sverige
 • Box 5053
 • 102 42 Stockholm
 • BG: 855-9288
 • Org.nr 80 25 05-7426
 • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB