WIZO Sverige

Din gåva betyder allt!

Din gåva till WIZO innebär att vi kan hjälpa ännu fler behövande barn, ungdomar och kvinnor i Israel till ett bättre liv. Alla gåvor går oavkortade till WIZO:s verksamhet i Israel.

Ge din gåva till WIZO Sverige via våra lokala föreningar nedan.

Vänligen ange på inbetalningen vad den gäller. Skriv dessutom ditt namn, telefonnummer och epostadress.
Gäller inbetalningen till exempel en insamling eller gåva i någons namn – ange även vem gåvan avser.

Varmt tack för din gåva – den gör skillnad!

Våra lokala föreningar:

Borås:
Bankgiro: 489-4101
Swish: 123 252 08 64
Göteborg:
Bankgiro: 847-2243
Swish: 123 419 67 96
Malmö:
Bankgiro: 5137-4387
Swish: 123 589 50 16
Stockholm:
Bankgiro: 277-2192
Swish: 123 579 01 67
Federationen WIZO Sverige:
Bankgiro: 855–9288
Swish: 123 258 74 42

Kontakta WIZO Sverige för mer information:
wizo@wizo.se
Kontor: 08 661 39 91
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB