WIZO Sverige

WIZO i Europa – ECWF

WIZO Sverige är medlem i European Council of WIZO Federations, ett samarbetsråd för de europeiska WIZO-federationerna.

Rådet bevakar WIZO:s intressen vid bland annat FN:s europeiska organ i Genève och Wien. Dessutom arrangeras årliga konferenser för medlemsfederationerna, för att diskutera och besluta om gemensamma ställningstaganden och aktiviteter.

Länk till ECWF:s webbplats www.ecwf.online

Länk till ECWF:s facebooksida www.facebook.com/EUROPEANWIZO
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB