WIZO Sverige

Detta gör WIZO

WIZO förändrar och förbättrar dagligen livet för kvinnor, barn och ungdomar i Israel.

Vidare förbättrar vi levnadsvillkoren för underprivilegierade eller dysfunktionella familjer, för utsatta ungdomar och för behövande barnfamiljer.

Våra prioriteringar

Kvinnors rättigheter

Vi stöttar och utbildar mer än 12 600 kvinnor i Israel, men även i resten av världen. Vi arbetar aktivt för att stärka kvinnans ställning och jämställdhet samt främja kvinnors engagemang i det offentliga livet.

WIZO erbjuder bland annat utbildning, juridisk rådgivning, äktenskapsrådgivning, skyddade boenden och olika former av socialt stöd.

Barn

Genom WIZO:s över 180 daghem i Israel ger vi mer än 25 000 förskolebarn kärleksfull omvårdnad, uppmuntran och näringsriktiga måltider så att deras utveckling stimuleras. Daghemmen tar emot barn från 3 månaders ålder, när mammaledigheten är slut, fram till att barnet är 4 år. För vissa av barnen är de varma mål mat de får på daghemmet, dagens enda fullvärdiga måltid.

Ungdomar

För mer än 13 500 ungdomar som av olika anledningar hamnat snett i livet, eller kommer från dysfunktionella familjer, erbjuder vi undervisning, omtanke, stöd, näringsriktig mat och vägledning så att de kan nå framgång i livet. Detta görs bland annat i WIZO:s fem ungdomsbyar, på våra yrkesskolor, rehabiliteringscentra, ungdomscentra eller hos någon av WIZO:s stödfamiljer för barn och ungdomar.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB