WIZO Sverige

Daghemsstrejken över
men mycket jobb återstår

Efter fem dagars strejk, öppnade den 8 oktober WIZO och övriga ideella organisationer åter sina daghem i Israel för barn under 3 år.

Daghemmen drivs med statlig tillsyn och till viss del med statliga bidrag. Staten har fram till nu visat bristande ansvarstagande för den viktiga barnomsorgen för barn under 3 år. Under en lång följd av år har daghemmen underfinansierats och fått allt mindre bidrag.

Efter utdragna förhandlingar under strejken med såväl olika departement, som med regeringen, har en överenskommelse nåtts om att skapa ett gemensamt samrådsorgan som ska se över frågor som samordning och standardisering, löner till personal och driftskostnader. Personalen kommer att få en engångssumma, parad med fortsatta förhandlingar om lönehöjningar under nästa år.

Kampen är långt ifrån över, men personalen och verksamheternas huvudmän återgår nu till den vanliga verksamheten med tillfredsställelse. Under kommande veckor kommer WIZO och övriga huvudmän att, tillsammans med regeringen, arbeta för att främja barnomsorgen för barn under 3 år.

WIZO kan med rätta känna sig stolt över att under de senaste 101 åren ständigt göra vad som är viktigt och för att ha kämpat för att ge sina anställda det stöd det är värda.

WIZO. Doing What Matters.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB