Vad är WIZO?

 

WIZO – Women´s International Zionist Organization – är en opolitisk organisation som grundades i London 1920. Svenska WIZO är också medlem i Riksdagens jämställdhetsråd.

Under det brittiska mandatet och numera staten Israel, saknades institutioner för omsorg och utbildning av kvinnor, barn och ungdomar. Därför bildades WIZO.

WIZO har tagit på sig dessa uppgifter och organisationen har utvecklats och växt snabbt i flera länder. I Sverige grundades WIZO 1931 i Göteborg, 1933 i Stockholm, 1936 i Malmö och i Borås 1947. Efter andra världskriget gjorde WIZO stora insatser för att hjälpa överlevande judar. 1948, när staten Israel bildades, anpassades insatserna till de nya förutsättningarna, däribland massimmigrationsvågor.

Idag har WIZO omkring 300 000 medlemmar i 52 länder, nu även i det forna östblocket. I Israel finns totalt 820 institutioner som stöds av WIZO. Det senaste tillskottet är en skola i Jerusalem med utbildning i politiskt ledarskap för judiska och arabiska kvinnliga akademiker.

Cirka 73 000 barn går på dagis, fritis och skolor i WIZO:s regi. WIZO driver även flera kvinnohus där unga kvinnor från svåra förhållanden kan få hjälp.

Många äldre har glädje av WIZO:s cirka 100 pensionärsklubbar. Ett stort antal kvinnor i Sverige har under drygt 80 år känt stor glädje av att bidra till en drägligare tillvaro för i första hand barn, kvinnor och äldre.

WIZO:s internationella status

Europeiska WIZO har officiell status som NGO (non governmental organization) i European women´s Lobby. VärldsWIZO har officiell status som NGO i FN och FN:s organisationer ECOSOC och UNICEF.Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Och håll dig uppdaterad om WIZO Sverige

Prenumerera

  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB