WIZO Sverige

WIZO gratulerar till Israels självständighetsdag

Undertecknande av Israels självständighetsdeklaration 1948

I år firas Israels självständighetsdag, Jom Ha’atzmaut, den 15 april. Dagen innan, högtidlighålls en minnesdag över alla landets fallna soldater och offer för terror sedan självständigheten 1948, Jom Hazikaron.

Israel är ett litet land och i princip alla familjer sörjer denna dag någon anförvant som stupat eller varit offer. Kvällen före Jom Ha’atzmaut hålls en känslosam ceremoni, där sorg övergår till glädje, när solen gått ned och Jom Hazikaron därmed övergår i Jom Ha’atzmaut.

WIZO deltog i staten Israels bildande

Två kvinnor deltog för 73 år sedan i undertecknandet av Israels självständighetsdeklaration. En av dem var Golda Meir. Den andra var Rachel Cohen Kagan, som var ordförande för WIZO Israel. På bilden ovan syns från vänster till höger David Ben-Gurion, Rabbi Yehuda Leib Maimon, Rachel Cohen Kagan och Moshe Sharett.

Rachel Kagan utvandrade från tidigare Sovjetunionen till Israel 1919. Hon var inte bara aktiv i WIZO, utan ingick i den första provisoriska regeringen och valdes till ledamot i Knesset i landets första val. Där lade hon bland annat grunden till dagens lagar om familjelagstiftning, jämlikhet för kvinnor, minimistraff för män som utövar våld i nära relationer, kvinnors rätt till skilsmässa, rätt till kvinnor att tjänstgöra i stridande förband och skydd för missgynnade barn. Hon förblev aktiv inom WIZO långt upp i nittioårsåldern.

Stort firande i hela landet

Jom Ha’atzmaut firas med stor glädje i hela landet, så även i WIZO:s förskolor, som följande video och bilder kommer från.
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB