WIZO Sverige

WIZO tar hand om ukrainska ungdomar i Israel

Ukrainska ungdomar i Naaleh-programmet

Tre ungdomar på en gräsmatta

För närvarande bor och undervisas 68 elever från Ukraina i WIZO:s ungdomsbyar i Israel, inom det så kallade Naaleh-programmet.

Så här är de fördelade: 39 finns i WIZO Nachlat Yehuda, 18 i WIZO Nahalal och 11 i CHW Hadassim.

Naaleh är ett program som riktar sig till judiska tonåringar från hela världen. De som antas till programmet, kommer till Israel för att gå i skola och göra aliya. De får hjälp att integreras och bli israeliska medborgare.

De ukrainska ungdomar kom, liksom övriga i Naaleh-programmet, till Israel utan vare sig föräldrar eller familj, då dessa fortfarande är kvar i sina hemländer. Helt naturligt upplever framför allt de ukrainska ungdomarna stor stress och oro för sina familjer, vänner och sitt fädernesland. WIZO ger dem all form av psykologiskt, socialt och materiellt stöd. Stöd ges även till ungdomarna runt dem, då de är djupt berörda av vad deras kamrater går igenom.

Vi i WIZO kommer att fortsätta göra vårt yttersta, på varje möjligt sätt, för att hjälpa alla berörda ungdomar.

Flyktingar från Ukraina

Frågan har upprepade gånger ställts till World WIZO om vad vi gör för de ukrainska judiska flyktingar som vill åka till Israel.

World WIZO ber alla sina medlemmar och vänner tänka på att situationer där judar söker sin tillflykt i Israel, är den israeliska regeringens ansvar. Regeringen samarbetar med, och agerar, genom Jewish Agency och andra nationella eller statliga myndigheter. Icke-statliga organisationer, som WIZO, är inte självständiga aktörer i sådana sammanhang.

Med det sagt, är det emellertid helt klart att WIZO och våra institutioner står redo att hjälpa till på alla sätt. Så som exempelvis sker i det följande fallet med syskon till Naaleh-elever.

Vi har kontaktats angående två tonåriga syskon till ukrainska Naaleh-elever och samarbetar nu med utbildningsministeriet för att underlätta för de aktuella ungdomsbyarna att öppna sina armar, så att syskonen kan återförenas.

World WIZO
Klicka på bilden
för att läsa mer.

Namnet WIZO:s betydelser

Skanna QR-koden nedan
med Swish-appen för att
skänka valfri summa till WIZO:s
fond för ukrainska barn och ungdomar.
Ange Ukraina och ditt namn.  • WIZO Sverige
  • Box 5053
  • 102 42 Stockholm
  • BG: 855-9288
  • Org.nr 80 25 05-7426
  • Swish 123 258 74 42

Powered by: PCL Data AB